Fieldlabs

In de gebiedsaanpak werken landeigenaren en -gebruikers samen aan een gezamenlijke aanpak voor een verbeterd en vernieuwend watersysteem.

Doel is een klimaatrobuust watersysteem voor een vitaal landelijk gebied.

In het gebied Brouwershaven-Zonnemaire werken 15 verschillende grondgebruikers in het fieldlab samen met deskundigen van o.a. het waterschap Scheldestromen en Acacia Water aan verbeteringen aan het watersysteem. Voor twee andere fieldlabs worden de voorbereidingen gedaan.

Laatste nieuws

akkers in de filedlab
9 november 2021

Gebiedsgerichte aanpak in de fieldlabs

Lees verder
Gebiedskaartje fieldlab Brouwershaven-Zonnemaire
17 maart 2021

De kracht van samen aanpakken

Lees verder