Verslemping, hoe ga je hier mee om?

10 maart 2022

Op dinsdagavond 29 maart vindt van 19.30 - 22.00 uur de kennisbijeenkomst "Verslemping, hoe ga je hier mee om?" plaats in Dorphuis 't Zuudènde te Kerkwerve.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Zoetwater Academie Schouwen-Duiveland (onderdeel van de Broedplaats Zoet Water) in samenwerking met Agrarisch Schouwen-Duiveland en ZLTO en is speciaal bedoeld voor agrariërs in de gemeente Schouwen-Duiveland.

Verslemping is een veel voorkomend probleem op Schouwen-Duiveland en slemp belemmert zoetwateropslag in de bodem. Het voorkomen van verslemping of het beperkt houden van de schade van verslemping zodat de zoetwateropslagcapaciteit van de bodem maximaal benut kan worden, staat centraal tijdens deze bijeenkomst. In korte presentaties komen aan bod: groenbemesters, organische stof, mest en grondbewerking. Daarna wordt onder leiding van een expert in kleine groepen verder gediscussieerd over hoe je het beste kunt omgaan met slemp op jouw grond.

Kijk op: kennis en leren/evementen voor meer informatie over het programma en de aanmeldlink.