Kennisavond ‘Kansen voor kleinschalige zoetwateroplossingen bij agrariërs’

23 februari 2022

 

Op 8 februari organiseerde de Zoetwater Academie in samenwerking met Agrarisch Schouwen-Duiveland de online kennisavond ‘Kansen voor kleinschalige zoetwateroplossingen bij agrariërs’. 
Bij eerdere kennisbijeenkomsten van de Broedplaats Zoet Water lag het accent op mogelijkheden van zoetwateropslag in de ondergrond. Tijdens deze kennisavond werd ingezoomd op bovengrondse kleinschaligere zoetwateroplossingen. 

De eerste presentatie van de kennisavond ‘Stuwtjes (slootpeilopzet) in relatie tot grondwaterdynamiek’ van Vince Kaandorp, Deltares ging dieper in op de werking van grondwatersystemen op perceelschaal en welk effect een stuwtje hierop kan hebben. Tevens was er aandacht voor de randvoorwaarden wanneer een stuw effectief is. Aansluitend vertelde Robin Dieleman, Waterschap Scheldestromen over de regelgeving waar aan voldaan moet worden bij het plaatsen van een stuwtje. 

De derde presentatie tijdens deze kennisavond werd gegeven door Hans Cappon, HZ University of Applied Sciences en gaf meer inzicht in de kansen van ontzilting, welke technieken hiervoor gebruikt worden, maar ook aan welke randvoorwaarden van belang zijn bij ontzilting.
Als laatste was agrariër Hanko Blok aan het woord en vertelde over zijn zoektocht naar oplossingen voor het tekort aan zoet water. Onder andere het doen van onderzoek en het plaatsen van een stuw hebben hem geholpen. Als belangrijkste tip gaf hij aan: ‘Start onderzoek voor je eigen bedrijf!’. Op het internet is gratis veel waardevolle informatie te vinden, zoals hoogtekaarten, ondergrondgegevens en peilbesluit. 

Na de presentaties was er de mogelijkheid voor deelnemers om in parallelsessies vragen te stellen aan de experts en was er ruimte voor gesprekken en discussies. 
Bij deze bijeenkomst waren 60 deelnemers aanwezig en de reacties op deze kennisavond waren erg positief. Klik hier om de presentaties van de kennisavond terug te kijken.