In gesprek met de experts

17 december 2021

Op woensdagavond 15 december organiseerde Agrarisch Schouwen-Duiveland (ASD)/ZLTO vanuit het POP3-project 'Samenwerken voor Zoet Water - van pilots naar grootschalige toepassing' een online-kennisavond. Deze kennisavond over gebruik van de ondergrond voor zoet water was speciaal bedoeld voor de agrarische ondernemers op Schouwen-Duiveland.

Na het plenaire deel waarin de experts de eerste resultaten van hun onderzoeken presenteerden was er een informatiemarkt met vier parallelsessies. Tijdens deze sessies stelden deelnemers hun vragen aan de experts en er waren interessante gesprekken. Deze interactieve ronde werd erg gewaardeerd door de 40 deelnemers die aanwezig waren.

Acacia Water en KWR Water gingen in op de haalbaarheidsstudies in de poelgronden en op de kreekrug en gaven aan welke technieken zijn onderzocht voor opslag van zoet water in de ondergrond. Aansluitend lichtte Deltares de kansenkaarten voor drainagetechnieken toe. Deze kaarten kunnen worden gebruikt om preciezer te weten welke techniek waar op Schouwen-Duiveland het meest kansrijk is. Ook is er een beslisboom opgesteld en gepresenteerd, hiermee kunnen agrariërs een idee krijgen welke techniek voor hun bedrijf een mogelijke oplossing is.

Tijdens de break-outsessies werd veel uitgewisseld over de dilemma’s waarmee agrarische ondernemers in het licht van de zoetwaterbeschikbaarheid te maken hebben. Ook bleek dat een aantal agrariërs zelf al goed in beeld heeft waarvoor ze willen kiezen. Daarnaast zijn er ook agrariërs die dit nog niet weten of hierbij hulp nodig hebben.

Op dinsdagavond 11 januari 2022 organiseren we een webinar met hetzelfde programma voor alle belangstellenden. Agrariërs die op 15 december niet in de gelegenheid waren de kennisbijeenkomst bij te wonen, hebben dan alsnog de kans deel te nemen.

Met de organisatie van deze kennisavonden willen we een bijdrage leveren aan kennisuitwisseling en agrariërs helpen duidelijk te krijgen welke oplossingen in hun situatie kansrijk zijn. We roepen agrariërs op een bedrijfsplan voor de toekomst te maken waarin de beschikbaarheid van voldoende zoet water een rol speelt.

Aanmelden voor het webinar van 11 januari kan hieronder. U ontvangt dan begin januari de link voor deelname via de mail.

Klik hier om aan te melden

ASD werkt in dit project samen met Acacia Water, KWR Water, Deltares, De Blois Watertechnologie, drainagebedrijf Scaldis, ZLTO en de gemeente Schouwen-Duiveland.